Ostatnie komentarze

Co z referendum konstytucyjnym? Prezydent proponuje pytania (...)


Obecna konstytucja ma wiele zapisów dosłownych z Konstytucji Marcowej z 1921 roku.Ogólnie nasza konstytucja zawiera rozwiązania sprawdzone w konstytucjach innych państw europejskich i zawiera w sobie zasady zrozumiałe od wieków przez normalnych ludzi.Konstytucja nie była krytykowana przez poprzednie władze i była przestrzegana ponieważ nad jej przestrzeganiem czuwał Trybunał Konstytucyjny a władze jego wyroki szanowały i nie negowały a wdrażały w życie.Obecne władze wbrew przysiędze składanej na przestrzeganiu i postępowaniu zgodnie z Konstytucją zaczęły ją negować,uchwalać ustawy nie zgodne z jej zapisami,ośmieszać ją i interpretować na swój sposób zapisy nie podlegające interpretacji wprowadzając w Polsce chaos prawny oraz akceptując jej nie przestrzeganie przez organy i instytucje państwa jak i obywateli.Takie podejście partii rządzącej doprowadziło do dyktatury zwykłego posła,który jest prezesem partii rządzącej.Partia rządząca nie występuje w naszej konstytucji ponieważ władza należy do narodu a nie do partii,która wygrała wybory.Zgodnie z naszą Konstytucją żadna partia nie ma prawa zawłaszczać władzy ustawodawczej wykonawczej i sądowniczej bo te władze należą do narodu.Dlatego partii rządzącej nie odpowiada obecna Konstytucja i chce takich zmian które zapewnią jej panowanie na długie lata w ustroju dyktatorskim a nie demokratycznym.Osobiście referendum dotyczące pytań prezydenta uważam za zbędne ponieważ te pytania są sprzeczne z istotą referendum,które powinno rozstrzygać jedno ważne rozwiązanie prawne dotyczące wszystkich obywateli.

Wojciech (gość) 13.06.2018, 21:56